Kremens, K. (2019). Grand Jury (Wielka Ława Przysięgłych) a udział czynnika społecznego w postępowaniu karnym na tle sprawy U.S. v. P. Manfort and R. Gates. Ius Novum, 13(1), 212–234. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v13.1.2019.12/k.kremens