Poniatowski, P. (2018). Gloss on the Supreme Court ruling of 19 January 2017, I KZP 11/16 (with reference to the Supreme Court judgement of 21 June 2017, I KZP 3/17). Ius Novum, 12(4), 160–176. https://doi.org/10.26399/iusnovum.v12.4.2018.41/p.poniatowski