(1)
Łucarz, K. Przepadek a Instytucja Umorzenia postępowania Z Art. 62a Ustawy O przeciwdziałaniu Narkomanii. IN 2017, 11, 74-87.