(1)
Ciepły, F. Prawne określenia człowieka W Prenatalnej Fazie Rozwoju. iusnovum 2015, 9, 79-99.