(1)
Kolendowska-Matejczuk, M. Wykorzystanie DNA W Poszukiwaniu osób Zaginionych W świetle Nowelizacji Ustawy O Policji. iusnovum 2015, 9, 66-78.