(1)
Zimna, M. Kształtowanie Się Instytucji Obrony Obligatoryjnej W świetle Ostatnich Zmian Kodeksu Postepowania Karnego. iusnovum 2015, 9, 32-47.