(1)
Zaleśny, J. Prawo UE I porządek Konstytucyjny państw członkowskich. Problemy Konkurencji I Wzajemnych Relacji - Recenzja. iusnovum 2015, 9, 209-213.