(1)
Nowakowski, M. Glosa Do Wyroku TrybunaƂu Konstytucyjnego Z Dnia 26 Czerwca 2013 R. Sygn. Akt K 33/12. iusnovum 2015, 9, 154-168.