(1)
Szymański, K. Przesłanki Rezygnacji Z postępowania Konsultacyjnego (art. 17 Prawa Telekomunikacyjnego). iusnovum 2015, 9, 134-144.