(1)
Dąbrowski, R. Ustalanie Stanu Faktycznego W Procesie Cywilnym W świetle Zmian obowiązujących Od Dnia 3 Maja 2012 Roku Na przykładzie Art. 207 k.p.C. iusnovum 2015, 9, 118-133.