(1)
Głogowska, M. Obiektywne różnicowanie pracowników a Sprawy Z Zakresu Dyskryminacji płacowej Ze względu Na płeć. IN 2015, 9, 85-105.