(1)
Konert, A. Odpowiedzialność Producenta systemów Antykolizyjnych Za Szkody Spowodowane Przez Wypadek Lotniczy Nad Überlingen. IN 2015, 9, 70-84.