(1)
Wąsek-Wiaderek, M. Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego "kreujących" środek odwoławczy W Postepowaniu Karnym: Analiza Wykonania Wyroku W Sprawie K 30 11 Przez sądy orzekające W Sprawach Karnych. IN 2015, 9, 31-55.