(1)
Tokarska, M. Kultura języka Polskiego W Praktyce Prawniczej - Recenzja. IN 2015, 9, 209-213.