(1)
Kosonoga, J. Glosa Do Postanowienia Sądu Najwyższego Z Dnia 22 Maja 2014 r., III KZ 15 14. IN 2015, 9, 201-209.