(1)
Szczepanik, R. Projekt Ustawy "Przepisy ogólne Prawa Administracyjnego" Widziany Okiem Cywilisty. IN 2015, 9, 129-152.