(1)
Koper, R. Dopuszczalność Badań Psychiatrycznych świadka W Procesie Karnym. IN 2015, 9.