(1)
Łaganowska, Z. Glosa Do Wyroku Sądu Najwyższego III SK 37/2011/. iusnovum 2020, 8, 165-171.