(1)
Pilarska-Gumny, M. Konkretne Pytania Prawne Do Sądu Najwyższego W Sprawach Karnych. iusnovum 2013, 7, 58-92.