(1)
Zgoliński, I. W Kwestii "granic" występku znieważenia Z Art. 216 Kodeksu Karnego. IN 2013, 7, 48-57.