(1)
Wyrembak, J. Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 18 Stycznia 2013 Roku V ACa 730/13. IN 2013, 7, 211-219.