(1)
Szczepańska, I. Rozwiązania O Charakterze Prorodzinnym W Polskiej Konstrukcji Podatku Dochodowego Od osób Fizycznych nieprowadzących działalności Gospodarczej. IN 2013, 7, 143-173.