(1)
Zgoliński, I. Właściwości sądu W postępowaniu Klauzulowym: Uwagi Na Kanwie Art. 3 § 1 k.k.W. IN 2013, 7, 81-89.