(1)
Radecki, W. Czeska Ustawa O odpowiedzialności Karnej osób Prawnych. IN 2013, 7, 42-63.