(1)
Filek, B. Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 7 Października 2011 r., II AKa 366 11. IN 2013, 7, 199-209.