(1)
Kosonoga, J. Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 31 Maja 2010 r., II AKa 103 10. IN 2013, 7, 192-198.