(1)
Buonocore, C. Usługi Publiczne świadczone W Interesie Gospodarczym: Między Liberalizacją a Ochroną Interesu Publicznego. IN 2013, 7, 179-191.