(1)
Szałowski, R. Ochrona Informacji Niejawnych a Prawo dostępu Do Informacji Publicznej. IN 2013, 7, 108-124.