(1)
Daniel, P. Skarga Na przewlekłe Prowadzenie postępowania Administracyjnego. IN 2012, 6, 116-128.