(1)
Cebera, A. Nowa Procedura doręczeń Elektronicznych W postępowaniu Administracyjnym. IN 2023, 17, 158-180.