(1)
Sekuła-Leleno, M. Przedstawienie Do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu Zagadnienia Prawnego budzącego poważne wątpliwości W postępowaniu Cywilnym . IN 2023, 17, 140-157.