(1)
Tużnik, M. R. Postępowanie Mandatowe W świetle Projektowanych Zmian W Kodeksie Karnym Skarbowym. IN 2023, 17, 63-74.