(1)
Walencik, D. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2022 r., Sygn. Akt III OSK 2273 21. IN 2023, 17, 130-144.