(1)
Żukowski, L. J. Rozwód a Dobro Dziecka Jako Przedmiot Badań W OZSS. Perspektywa Prawno-Psychologiczna. IN 2023, 17, 112-129.