(1)
Doroszewska-Chyrowicz, K. Kryteria pierwszeństwa Udzielania Pomocy Medycznej a Ochrona godności człowieka . IN 2023, 17, 93-111.