(1)
Hrynicki, W. M. Przyczyny uzasadniające niezałatwienie W Terminie Sprawy Administracyjnej . IN 2023, 17, 76-92.