(1)
Borski, M. Wsparcie Gospodarstw Domowych W związku Ze Zmianą Standardu Nadawania Naziemnej Telewizji Cyfrowej – próba Oceny przyjętych rozwiązań Normatywnych . IN 2023, 17, 54-75.