(1)
Poniatowski, P. Odpowiedzialność Karna Za Uwolnienie (się) Osoby Prawnie Pozbawionej wolności W Prawie Niemieckim, Szwajcarskim, Austriackim I W Prawie Księstwa Liechtenstein . IN 2023, 17, 40-53.