(1)
Minich, D. Między Originalism a Living Constitution – Jacka M. Balkina Koncepcja wykładni Konstytucji. IN 2022, 16, 130-145.