(1)
Rzewuska, M. Przysposobienie Osoby pełnoletniej – Postulaty De Lege Ferenda. IN 2022, 16, 45-62.