(1)
Kulesza, C. Niedopuszczalność Dowodu Z Prowokacji Policyjnej W Procesie amerykańskim I Niemieckim W świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego USA I ETPCz. IN 2022, 16, 39-56.