(1)
Stefańska, B. J. ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE. IN 2022, 16, 117-132.