(1)
Jasiuk, E.; Wosiek, R. CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE. iusnovum 2022, 16, 27-44.