(1)
Ślebzak, K.; Zieliński, M. J. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2. IN 2022, 16, 5-26.