(1)
Mirończuk, M. Przestępstwa Z użyciem noża W Anglii I Walii. IN 2021, 15, 105-120.