(1)
Kasprzyk, P. Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Listopada 2020 r., Sygn. Akt II OSK 1987 20. IN 2021, 15, 141-151.