(1)
Szustakiewicz, P. Tajemnica przedsiębiorcy a Tajemnica przedsiębiorstwa W Sprawach Z Zakresu dostępu Do Informacji Publicznej. IN 2021, 15, 41-50.