(1)
Kruk, M. Siła I słabość Konstytucji RP Z 17 Marca 1921 R. : Rozważania W 100-Lecie Uchwalenia Polskiej Konstytucji Marcowej. IN 2021, 15, 5-24.