(1)
Leżak, K. Skuteczność Zarzutu Opartego Na Naruszeniu Art. 41 § 1 k.p.K., a Standard Rzetelnego Procesu. iusnovum 2011, 5, 39-50.