(1)
Tkaczyk-Rymanowska, K. . Refleksje Na Temat Art. 62 Ustawy O przeciwdziaƂaniu Narkomanii Na Tle Karnoprawnym I Konstytucyjnym. IN 2021, 15, 47-66.